និស្សិតសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ ជាង២០០នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាអំពី សហគមន៍អាស៊ី និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សតែមួយ នៃគម្រោង One Asia Foundation

និស្សិតសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ ជាង២០០នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាអំពី សហគមន៍អាស៊ី និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សតែមួយ នៃគម្រោង One Asia Foundation រសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យល័យ ហេងសំរិន ត្បូងឃ្មុំ បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាអំពី សហគមន៍... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/31/2021 1:35:07 PM
78
ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និង Guiyang Preschool Education Collage ប្រទេសចិន

ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និង Guiyang Preschool Education Collage ប្រទេសចិន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅ Guiyang Preschool Education Collage ប្រទេសចិន នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដ... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 8:03:57 PM
71
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ទៅចូលរួមកម្មវិធី China-ASEAN Education Cooperation Week ប្រទេសចិន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ទៅចូលរួមកម្មវិធី China-ASEAN Education Cooperation Week ប្រទេសចិន និងចូលរួមទស្សនកិច្ចដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងសាក... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 8:01:55 PM
22
សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Henan Normal ប្រទេសចិន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ក់ ងយ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Henan Normal ប្រទេសចិន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ក់ ងយ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់និ... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:58:13 PM
25
ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Yeungnam ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Yeungnam ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ Memorandum of Understanding Ceremony between University of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST), Cambodia and Yeungnam University (YU), Korea on 25 Apri... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:54:28 PM
19
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរួមជាគណៈអធិបតីដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី "ប្រកាសមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ និងចែកប័ណ្ណជ័យលាភីដល់និស្សិតឆ្នើម

នាថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរួមជាគណៈអធិបតីដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី "ប្រកាសមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:49:52 PM
44

Phone: 012797879 Email: pintara@uhst.edu.kh / http://uhst.edu.kh / https://web.facebook.com/uhst.edu

© 2016 University of Heng Samrin Thbongkhmum, All Rights Reserved

AddThis Sharing